Nggowes Bareng Anak Lanang

Sajrone pandhemi Covid-19 iki masyarakat diprentah supaya njaga kesehatan awake, antarane njaga resike awak kanthi ngumbah tangan nganggo sabun, njaga jarak, ngadohi kerumunan, nganggo masker uga ngakeh-akehi olah raga.  Nggowes dadi sawijine olahraga kang...

Logo Permadani Format Vector dan Filosofinya

Permadani adalah singkatan dari Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Beberapa bulan ini saya mengikuti kegiatan Pawiyatan Panatacara tuwin Pamedhar Sabda Permadani Kota Magelang yang diselenggarakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Logo...