Sajrone pandhemi Covid-19 iki masyarakat diprentah supaya njaga kesehatan awake, antarane njaga resike awak kanthi ngumbah tangan nganggo sabun, njaga jarak, ngadohi kerumunan, nganggo masker uga ngakeh-akehi olah raga. 

Nggowes dadi sawijine olahraga kang digandrungi masyarakat. Akhir-akhir iki pirang-pirang masyarakat, ora gedhe ora cilik pada rame ngebakki dalan kanthi gowes bebarengan. Semono uga aku lan anak lanangku kang peparab Ilyasa. Wis kawit jaman SD aku gandrung karo kegiatan pit-pitan utawa kang saiki diarani gowes. Ilyasa uga seneng numpak pit onthel kawit sekolah TK. Saiki Ilyasa wis kelas 2 SD. Saka hasile nabung, Ilyasa wis nduweni pit onthel BMX merk Pasific kang dituku ing toko onthel Temanggung.

Ilyasa, anak mbarep

Saben dina Ngahad aku asring nggowes ing kiwa tengene desa antarane njupuk jarak kurang luwih 15 tekan 20 kilometer. Nggowes ing daerah Temanggung iki lumayan gayeng lan iso gawe senenge ati, amerga nalika gowes iso nyambi nyawang asrine sesawangan. Sawah-sawah ijo royo-royo uga maneka warna tanduran kaya mbako lan palawija iso dadi sawangan kang ngelipur ati.

Biasane nalika aku pingin budhal gowes, Ilyasa anakku mesthi klayu pingin melu. Nanging yen ndelok kahanan kang rute gowesku kudu nglewati dalan gedhe, aku ora wani ngejaki Ilyasa. Jenenge wong tua ora pingin anake kena bebaya senajan kuwi mau asring gawe kuciwaning ati anakku. Pungkasane Ilyasa mung bisa pit-pitan ing sajrone dusun wae.

Sekawit rongminggu kepungkur, aku bisa ngejaki Ilyasa ngepit metu menyang njaba dusun. Aku nemokke rute kang sepi tur ora ngliwati dalan gedhe. Rute kang insyaAllah aman kanggo bocah cilik. Rute iki isih ana ing njero desa wae. Rute kurang luwih 2 kilometer iki nyambungke saben dusun ana ing ndesaku. Dadi, aku karo Ilyasa iso nggowes 4 kilometer, mangkat lan mulihe.

Gunung Sindoro lan Sumbing, sawah kang ijo, uga iline banyu kali aji dadi sawangan kang ngancani sajrone aku lan Ilyasa nggowes. Hawa ademe pegunungan ing wayah isuk uga gawe tambahing semangat nalika mancal pedale pit onthel. Snajan rute lumayan adoh kanggo Ilyasa, nanging Ilyasa katon sumringah nglakoni gowes iki sinambi nyawang kampung-kampung kang durung tau ditekani. Muga-muga wae sesuk mboke lan adine Ilyasa bisa melu gowes supaya tambah porem lan gandhem.

Temanggung, 18 Oktober 2020