Lisin.id

Nulada laku utama, tumrape ing tanah Jawi, wong agung ing Ngèksigônda, Panêmbahan Senapati, kapati amarsudi, sudaning hawa lan nêpsu, pinêsu tapa brata, tanapi ing sari ratri, amêmangun karyenak tyasing sasama.

Sri Mangkunegara IV